Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Luzytanie na Indyjskim Szlaku

Camões i morska epopeja Portugalczyków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Luzytanie na Indyjskim Szlaku. Camões i morska epopeja Portugalczyków

Niniejsza wystawa w formacie wirtualnym powstała z okazji 450. rocznicy wydania drukiem portugalskiej epopei narodowej autorstwa Luísa Vaz de Camõesa (1524?–1580), zatytułowanej w oryginale „Os Lusíadas” (tytuł wyd. pol. z 1995 r. „Luzytanie”), przypadającej w 2022 roku. Ponadto stanowi wydarzenie towarzyszące jubileuszowi 130-lecia istnienia Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1892–2022).

Głównym zamysłem wystawy jest przybliżenie dzieła należącego do kanonu nie tylko literatury portugalskiej, ale i światowej, jak również postaci jego autora, który na trwałe wpisał się w poczet wielkich europejskich twórców doby renesansu. W części pierwszej ekspozycji, zatytułowanej „Wokół Camõesa i Luzytanów”, zgrupowano edycje utworów portugalskiego poety wydane drukiem w okresie 1595–1890, a także studia, komentarze, dzieła literackie i inne teksty inspirowane twórczością oraz półlegendarną biografią Camõesa (XIX w.). Z kolei część druga wystawy, pt. „W portugalskim imperium na Wschodzie – doświadczenia, przygody, wiedza i wyobraźnia”, obejmuje szereg niezwykłych, unikatowych obiektów (m. in. starych druków, rycin), datowanych od schyłku XV wieku do pierwszych dekad XVIII stulecia, które odnoszą się do zamorskich przestrzeni na Wschodzie, opanowanych przez Portugalczyków w XVI i XVII wieku. Każdą z części wystawy poprzedza komentarz wprowadzający w jej tematykę.

Wystawa została zorganizowana przez Zakład Filologii Portugalskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie, przy współudziale Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć serdecznie podziękowania wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie przygotowania wystawy, przyczyniając się do jej ostatecznego kształtu.

W imieniu Organizatorów

mgr Małgorzata Kusak (Kierownik Sekcji Wydarzeń Kulturalnych, Biblioteka Jagiellońska)

dr Anna Rzepka (Zakład Filologii Portugalskiej, Uniwersytet Jagielloński)

Koordynatorzy projektu:

Małgorzata Kusak (Biblioteka Jagiellońska)
Anna Rzepka (Instytut Filologii Romańskiej UJ)
Monika Sulejewicz-Nowicka (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
Iwona Wawrzynek (Biblioteka Jagiellońska)

Scenariusz wystawy, teksty i opisy: Anna Rzepka (IFR UJ)
Opracowanie graficzne i techniczne wystawy: Małgorzata Kusak i Iwona Wawrzynek (BJ)
Przygotowanie starodruków w BUŁ: Monika Sulejewicz-Nowicka (BUŁ)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron