Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Twórcy i podziękowania

Podziękowania

 

W imieniu organizatora tej wystawy oraz swoim własnym, jej kuratora, pragnę serdecznie podziękować wielu osobom za ich wkład w powstanie tej ekspozycji. 

Projekt naszej wystawy powstał w gronie pracowników Biblioteki Jagiellońskiej, szczególnie Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej oraz Sekcji Wydarzeń Kulturalnych Oddziału Organizacji. Bardzo pomocni okazali się również pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych, a szczególnie dr Jacek Partyka. Wszystkim im w tym miejscu serdecznie dziękujemy! Współpraca z Państwem to zarazem zaszczyt i przyjemność. 

W przygotowanie ekspozycji zaangażował się niezwykle ofiarnie pan Maciej Zborek – pracownik Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nakręcił film dokumentalny towarzyszący wystawie, za co jesteśmy mu niezwykle wdzięczni. 

Organizatorzy wystawy kierują szczególne podziękowania dla ojca Piotra Cubera OFMConv z Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach za poświęcony czas w przybliżeniu twórczości Mariana Kołodzieja i udostępnienie fotografii obrazów tegoż artysty. 

Nasze podziękowania kierujemy również do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – jesteśmy bardzo wdzięczni za wypożyczenie nam swoich cennych zbiorów, które uświetniły naszą wystawę. Wielu pracowników Muzeum okazało nam wielką pomoc i życzliwość, ale odrębne podziękowania należą się kustoszowi Grzegorzowi Graffowi za pomoc w kwerendzie i wytypowanie obiektów, a także przygotowaniu biogramów artystów ludowych. 

Przedstawicielom Stowarzyszenia Klubu Kawalerów w Szymborzu dziękujemy za to, że udostępnili nam barwną dokumentację zdjęciową o obrzędowości kujawskiej (chodzeniu z "kozą" i przywoływkach).

Dr. Arturowi Kapturskiemu i dr Agacie Stępień wdzięczni jesteśmy za udostępnienie swoich prac malarskich na wystawę i do katalogu. Pragniemy również podziękować wszystkim rozmówcom pana Zborka, przedstawicielom świata nauki, sztuki, edukacji: prof. dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. dr. hab. Janowi Andrzejowi Kłoczkowskiemu OP, prof. dr. hab. Bogdanowi de Barbaro, dr Agacie Stępień, prof. dr hab. Beacie Szymańskiej, prof. dr hab. Zofii Zarębiance, panu Pawłowi Albińskiemu, pani Zofii Pierzchale. Osobne podziękowania kierujemy do pani Apolonii Ptak z Domu Pomocy Społecznej im. A. i D. Helclów (która w filmie dokumentalnym nie występuje ale pozostawiła nam cenne świadectwo i ofiarowała rękopis swojego wiersza). Dziękujemy też za konsultacje nad niniejszym tekstem prof. dr. hab. Romanowi M. Zawadzkiemu. Wreszcie wdzięczni jesteśmy za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym otwierającym wystawę: prof. dr. hab. Piotrowi Domerackiemu z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr hab. Barbarze Klich-Kluczewskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. Łukaszowi Sochackiemu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, bratu dr. Tadeuszowi Starcowi OFMCap, gwardianowi Zakonu Kapucynów w Częstochowie. Wymienić należy również nieobecną z powodu choroby planowaną uczestniczkę panelu dr hab. Patrycję Trzeszczyńską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kończąc, chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wyraziły zgodę na prezentowanie na wirtualnej wystawie obiektów z ich zasobów. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć oraz zgodę na ich pokazanie w części wystawy dotyczącej „Sportów ekstremalnych”: Krzysztofowi Baranowskiemu, Aleksandrowi Dobie, Markowi Kamińskiemu oraz Rodzinie Jerzego Kukuczki. Zaciągnęliśmy dług u Dominika Szczepańskiego za zgodę na wykorzystanie fragmentów jego książki Na oceanie nie ma ciszy: biografia Aleksandra Doby, który przepłynął kajakiem Atlantyk. Zasmuceni jesteśmy faktem, że na dniach dotarła do nas informacja o śmierci pana Aleksandra Doby, który jest jednym z bohaterów pierwszej części ekspozycji.

Dziękujemy serdecznie poetom, którzy zgodzili się na zamieszczenie swoich wierszy (lub wierszy swoich bliskich) w części „Samotność w literaturze polskiej”, a konkretnie wyeksponowanie ich w prezentowanym tam „Pasjansie poetyckim”. Wdzięczni jesteśmy: Annie Dymnej, Lechowi Franczakowi, Ryszardowi Krynickiemu, Ewie Lipskiej, Agacie Passent, Annie Pöcksteiner, Wandzie Ptak, Małgorzacie Sobańskiej, Urszuli Tom, Elżbiecie Zechenter-Spławińskiej. Należy docenić też pracę Krystiana Czernachowskiego, za stworzenie w wirtualnej wersji „Pasjansa poetyckiego”. 

Pragniemy wreszcie wyrazić podziękowanie Wydawnictwom i Redakcjom za udzielenie zgody na udostępnienie opublikowanych tekstów czy wykorzystanych przez nas treści okładek książek, artykułów. Jesteśmy wdzięczni za otwartość, życzliwość i pomoc. Mamy tutaj na myśli: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Redakcję czasopisma „Poezja dzisiaj”, Wydawnictwo Flos Carmeli, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo „Słowo-Obraz-Terytoria”, Wydawnictwo UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedstawicielom Stowarzyszenia Klubu Kawalerów w Szymborzu dziękujemy za to, że udostępnili nam barwną dokumentację zdjęciową o obrzędowości kujawskiej (chodzeniu z "kozą" i przywoływkach).

Nasze podziękowania kierujemy również do Tomasza Jastruna, który zezwolił na zamieszczenie na wystawie wiersza swego ojca, Mieczysława. Dziękujemy też Annie Ficowskiej-Teodorowicz córce Jerzego Ficowskiego, założycielce i Prezes Zarządu Fundacji im. Jerzego Ficowskiego.

Wdzięczni jesteśmy również Alinie Skibińskiej za zgodę na udostępnienie zdjęć i fragmentów książki, pomocą służył również Andrzej Mirek (dostarczając zdjęcia), dziękujemy za użyczenie zdjęć Archiwum Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, a także Annie Rosner z Archiwum Kobiet (za zgodę na wykorzystanie tekstów biogramów jej autorstwa).

Dr Bartłomiej Gapiński, kurator wystawy

 

Twórcy

Organizator: Biblioteka Jagiellońska

Koncepcja wystawy, kurator, redaktor prowadzący katalogu: dr Bartłomiej Gapiński (Sekcja Informacji Naukowej BJ)

Autorzy poszczególnych części:
Sekcja Informacji Naukowej BJ: Marzanna Baś (SPOŁECZENSTWO/Samotność w Biblii), Jerzy Bednarczyk (SAMOTNOŚĆ POZA KATEGORIAMI/Samotność w malarstwie), Izabela Bielec (RELACJA JA-TY/Samotność w związku), Agnieszka Brzeziak (CIAŁO/Sporty ekstremalne), Barbara Bułat (ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE/Samotność w literaturze polskiej), dr Bartłomiej Gapiński (SPOŁECZEŃSTWO/Kultura ludowa), dr Sebastian Grudzień i dr Jerzy Grygiel (SPOŁECZEŃSTWO/Świętość), Anna Grzęda (SPOŁECZEŃSTWO/Zło), dr Barbara Krawczyk (ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE/Samotność w nauce), Katarzyna Łaskawska (ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE/Samotność dziecka), Katarzyna Maj-Müller (SPOŁECZEŃSTWO/Wychodzenie z samotności), Jagoda Nowak (RELACJA JA-TY/Zakochanie).
Sekcja Starych Druków BJ: dr Jacek Partyka (SPOŁECZEŃSTWO /Eremityzm)
Archiwum UJ: Maciej Zborek (SAMOTNOŚĆ POZA KATEGORIAMI/film dokumentalny: „Oblicza samotności”)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli: Grzegorz Graff (SPOŁECZEŃSTWO/Kultura ludowa)
 

Sekcja Wydarzeń Kulturalnych BJ:
Redakcja katalogu: Małgorzata Kusak, Ewa Valde-Nowak
Projekty graficzne: Mariusz Paluch, Michał Worgacz
Realizacja wystawy: Małgorzata Kusak, Mariusz Paluch, Adam Piaśnik, Iwona Wawrzynek, Michał Worgacz
Projekt zaproszenia, plakatu, katalogu oraz skład i łamanie katalogu: Ewelina Jamka, Joanna Janik,
Anna Kowalska (Wydział Polonistyki UJ)
Skany: Sekcja Reprografii BJ