Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edyta Stein

Edyta Stein  –  Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942). Przyszła na świat w w rodzinie wyznania mojżeszowego​zamieszkującej niemiecki wówczas Wrocław. Przez studia filozoficzne i aktywność naukową związała się z fenomenologiczną szkolą Edmunda Husserla. W styczniu 1922 roku przyjęła chrzest, a w październiku 1933  wstąpiła do zakonu Karmelitanek Bosych​. Nawrócenie nie uchroniło ją od wojennych losów narodu wybranego. Najpierw była zmuszona emigrować do Holandii, a kilka lat potem zginęła w komorze gazowej niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Osamotnienie i samotność Edyty Stein​ stało się przedmiotem kilku publikacji naukowych. Ukazują niezrozumienie napotykane w środowisku naukowym, rodzinie i balansującym między nimi życiu osobistym. W ich świetle Edyta to kobieta w zmaskulinizowanym świecie uniwersyteckim, szukająca męskiej przyjaźni czy miłości,  ​konwertytka wśród wyznawców judaizmu, Żydówka wśród chrześcijan. Dzięki wierze w Boga potrafi jednak zniekształcić bolesne osamotnienie w twórczą, pozytywnie rozumianą samotność. Pozostawiła po sobie bogatą spuściznę intelektualną i duchową. W 1998 roku została kanonizowana jako współpatronkę Europy przez Jana Pawła II​.

Temat samotności Edyty Stein podejmowany był w literaturze przedmiotu. Dwukrotnie był częścią monograficznych numerów czasopism związanych z jej osobą – "Zeszyty Karmelitańskie" i "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein".

Literaturę źródłową, która dopełnia powyższą tematykę, stanowią edycje korespondencji z Edycją Stein. Prezentujemy antologię listów adresowanych do zaprzyjaźnionego z nią wybitnego polskiego filozofa Romana Ingardena.   

Tekst i opracowanie tej częsci wystawy: dr Sebastian Grudzień

 

Spór o prawdę istnienia: listy Edith Stein do Romana Ingardena, </br>Kraków: "M", Oddział Warszawski Towarzystwa im. Edyty Stein, 1994.

Spór o prawdę istnienia: listy Edith Stein do Romana Ingardena,
Kraków: Wydawnictwo "M", Oddział Warszawski
Towarzystwa im. Edyty Stein, 1994. Sygn. BJ A 725016 I

 

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Autobiografia w listach 1916-1942, przeł. Immakulata Adamska. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2000

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Autobiografia w listach 1916-1942,
przeł. Immakulata Adamska. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2000
(Pisma / św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein; T. 2). Sygn. BJ B 222831 II

 

Wobec samotności, redakcja naukowa Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Kulig, Katarzyna Machtyl,
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014 („Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” ; 12)
Sygn. BJ 432188 II